Verdiepingssessies

1. Maak de Burger Meester in Nederland

Kirsten Tinneveld Madsen, drs. Master of Public Health, Onderzoek Nederlands model ‘Maak de Burger Meester’ en initiatiefnemer

Als we in de zorg vitaliteit, welbevinden en kwaliteit van leven voorrang geven, ervaren ouderen een toegenomen gezondheid en welzijn. De verbetering van het functioneren in het dagelijks leven leidt tot een verminderde zorgvraag en daardoor kostenbesparing. Ook in Engeland, Zweden, Australië en Nieuw Zeeland bleek alledaagse rehabilitatie succesvol te zijn. In Nederland is de methode geïntroduceerd met de term ‘Maak de Burger Meester’. Tijdens een exploratief kwalitatief onderzoek zijn de acht basisprincipes en de succesfactoren van Maak de Burger Meester voorgelegd aan focusgroepen bestaande uit 65-plussers, zorgprofessionals in de eerste lijn en beleidsmakers. In deze worden de waardevolle inzichten uit dit onderzoek met u gedeeld.

 

2. The Esbjerg Model & Burgerparticipatie

Susanne Terkelsen, BSc. Physiotherapy, Cert. Health Coach and Head of Health and Rehabilitation Centre Esbjerg, Denmark en Britta Bjerrum Mortensen, Master of Anthropology, RN, Specialised Adviser at the Danish Health Authority, Citizen- en userparticipation

De gemeente Esbjerg focust sinds 2010 op het ontwikkelen en implementeren van ICF. Een hulpmiddel dat systematisch wordt aangewend in gesprekken met burgers om de eigen kracht en behoeftes te ontdekken. Deze methode is bekend geworden als het Esbjerg-model. ICF is de basis, aangevuld met een krachtgerichte werkwijze. Tussen deze pijlers en met deze denkwijze is de burger het middelpunt. Op nationaal niveau is ICF in Denemarken het geraamte voor allerlei initiatieven met een gemeenschappelijke taal,waarin behoeftes, zorgbeleid en indicators worden samengevoegd. De betrokkenheid en deelname van cliënten heeft bovendien zowel in politiek opzicht als nationaal gezien prioriteit bij het bepalen van het gezondheidszorgbeleid.

De presentatie van de Deense sprekers is in het Engels.

 

3. Niet sturen, wel gasgeven!

Ted Benschop, programmamanager decentralisatie in het sociale domein, Gemeente Ede

Moet je voor welbevinden en geluk bij de overheid zijn? Nee, zelfs niet in Ede. Doet de overheid er dan niet toe? Jawel! De gemeente Ede is partner en zet in op co-creatie met inwoners en aanbieders. Voor de gemeente is de toetssteen of zij er in slaagt inwoners en aanbieders in positie te brengen Zij wil initiatieven stimuleren zonder daarbij zelf aan het stuur te staan, zich verbinden met initiatiefnemers bij wie energie zit en daaraan energie toevoegen. Een belangrijke taak van de gemeente is belemmeringen uit de weg ruimen en ruimte creëren voor veel ballen in het spel. Vertrekpunt is vertrouwen in inwoners en professionals. Daarbij gaat het om de balans tussen loslaten en (ver)binden. Deze sessie gaat hier dieper op in.

 

4. Meten en verbeteren met Menselijke Maat

Aad Francissen, ontwikkelaar ‘De menselijke maat’, Geluksacademie, Arcon, Borne

Door de focus van de zorg te verleggen naar welbevinden en minder aandacht aan problemen te geven, maar meer aan autonomie, competentie en verbondenheid, zal het welbevinden stijgen en zullen uitgaven in de zorg en welzijn dalen. Gelukkige inwoners consumeren immers minder zorg. In deze sessie gaan we dieper in op Menselijke Maat, dat zorgaanbieders en gemeenten ondersteunt bij continue verbetering van het welbevinden van mensen die zorg nodig hebben. Menselijke Maat meet het welbevinden van cliënten in termen van autonomie, competentie en verbondenheid en de mate waarin hulpverleners hieraan bijdragen. Precies de effecten waar de transformatie in het sociale domein om vraagt. De resultaten delen we met professionals en vrijwilligers die ermee werken. Op basis daarvan kunnen zij zich verbeteren en elke dag meer inzetten op het welbevinden van hun cliënten.