Studiereizen

De Stichting Maak de Burger Meester organiseert studiereizen naar Denemarken voor overheden, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en kennisinstituten uit Nederland.

In 2020 en 2021 hebben wij 4 geplande studiereizen en tal van verzoeken moeten laten vervallen. Onderstaand ziet u voorbeelden van studiereizen uit de jaren daarvoor:

2019 – Het Achterstands Ondersteunings Fonds Huisartsen Amsterdam (AOF).

Werkbezoek in Odense & Kopenhagen, geïnitieerd door AOF. Deelnemers: Huisartsen, Praktijkondersteuners (POH), Gezondheidscentrum, specialisten ziekenhuis, Zorgverzekeraar

2018 – Careaz & Partners werkbezoek Gemeente Esbjerg.

Deelnemers: Directie, managers, HR, Coördinator vrijwilligersorganisatie, (gespecialiseerde) verpleegkundige, organisatieadviseur.

2018 – Hilversum, Gooi en de Vechtstreek werkbezoek Gemeente Esbjerg.

Deelnemers: Huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, thuiszorg, wethouder, ambtenaren, welzijnsorganisaties, apothekers, GGD, adviseurs WMO, Stichting Eerstelijns samenwerking Hilversum Zuid (SEHZ).

2018 – Het Fonds Achterstandswijken Rotterdam (FAW Rotterdam) heeft de reis geïnitieerd.

Deelnemers: Huisartsen, Praktijkondersteuners (POH), Gezondheidscentrum, Zilveren Kruis – Achmea, Arts & Zorg

2017- Klimaatreis Kopenhagen geïnitieerd door Stadswerk Nederland. 

2016 – Sociaal Domein Achterhoek – werkbezoek Gemeente Esbjerg.

Betreft de volgende 8 Achterhoekse gemeenten: Doetinchem, Aalten, Winterswijk, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre, Montferland en Oude Ijsselstreek.

2015 – Gemeente Ede werkbezoek in Esbjerg

2012 – Netwerk Dementie Arnhem en omstreken werkbezoek in Kopenhagen

Het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Het netwerk is actief in de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Rheden/Rozendaal, Lingewaard en Renkum.

___________________________________________________________________________

Studiereis onderwerpen betreffen onder meer:

Reablement
Als een persoon om hulp vraagt, is er sprake van een verlies of dreigend verlies in het functioneren op fysiek, mentaal of sociaal gebied. Bij Reablement wordt de persoon ondersteund om ‘het weer te kunnen’. Reablement is een korte en doelgerichte interventie, waarbij wensen en verwachtingen van de burger centraal staan.

Integrale gezondheidssamenwerking tussen gemeente, ziekenhuis, thuiszorg en huisartsen
Het personeel van het ziekenhuis levert bijvoorbeeld de eerste 48 uur na ontslag zorg in de thuisomgeving.

Gezondheidsstrategie en visie voor gezondheid en welzijn dichtbij de burgers

Urban Diabetes – Steden die de strijd tegen diabetes zijn begonnen
5 steden in de wereld die diabetes willen verminderen, door het veranderen van de publieke ruimtes.

Ervaringen met gescheiden wonen en zorg
Zorg en wonen is 20 jaar gescheiden in Denemarken.

Virtueel gezondheidscentrum
Voorbeelden waarbij gemeenten, zorg en welzijn en het bedrijfsleven nauw samenwerken bij het ontwikkelen van technologische oplossingen in de thuissituatie, zodat burgers langer thuis kunnen blijven wonen.

Virtuele revalidatie en welzijnstechnologie voor mensen met dementie

Familieklas
Een methodiek waarbij kinderen op school wordt geholpen bij (gedrags)problemen. Een familielid neemt deel aan de familieklas.

De openbare ruimte
Het inrichten van de publieke ruimtes zodat wij gezonder gedrag stimuleren.

Lees meer

dsc_0176