• Congres Maakdeburgermeester
  • Congres Maakdeburgermeester
  • Congres Maakdeburgermeester
  • Congres Maakdeburgermeester

Het was mij een eer het met u te mogen delen

Met enthousiasme heeft de Stichting Maak de Burger Meester zich de afgelopen 10 jaar in Nederland ingezet voor het verspreiden van kennis en ervaringen over reablement en andere mooie oplossingen in de langdurige zorg. Daarnaast zijn wij betrokken geweest bij een bredere kennisdeling op het gebied van de Publieke Gezondheid tussen verschillende landen.

Oprichter Kirsten Tinneveld Madsen heeft in deze periode duizenden mensen uit meerdere landen gezien, gehoord en gesproken. Veelvuldig met de voeten in het Deense zand en de Nederlandse klei gestaan, waar warme, vrijgevige, trotse en gepassioneerde zorgprofessionals, leidinggevenden, politici en wetenschappers haar te woord stonden. Deuren en harten openden om positieve verhalen, levensverhalen, uitdagingen, frustraties en ‘mislukte interventies’ te delen.

Door de hartelijkheid en creativiteit van al deze mensen heeft zij zich verplicht gevoeld om deze kennis te moeten delen. Dat heeft zij gedaan uit naam van ‘fœllesskabet’. Fœllesskabet betekent in het Deens zoiets als ‘Dat wat van ons allen is, wat ons steunt en verrijkt’.

Het is tijd om deze periode af te ronden. Dat doet Kirsten met een boek met verhalen en oplossingen uit de langdurige zorg. Het is haar intentie het boek in 2022 af te ronden.

De Stichting heffen wij per 1 januari 2022 op, maar houden nog even de website in de lucht waarin wij mooie verhalen blijven delen.

Uit naam van fœllesskabet wensen wij u inspiratie en lef toe om het huidige gezondheids- en welzijnssysteem duurzamer en beter leven in te blazen.

Met hartelijke groet, Kirsten Tinneveld Madsen

Kirsten blijft bereikbaar via het emailadres: info@maakdeburgermeester.com

____________________________________________

Zorg en welzijn kan beter en goedkoper

Dat realiseerden de Denen zich toen zij ongeveer tien jaar geleden voor dezelfde uitdagingen stonden als wij in Nederland nu. De kosten voor zorg(innovatie) namen toe, net als de gemiddelde levensduur en het aantal ouderen. Op termijn dreigde er een tekort aan mensen die in de zorg werken en de loonkosten stijgen.   

Het roer om – De Denen kozen ervoor om in te zetten op reablement, Mensen Helpen Zichzelf te Helpen, op basis van de wensen en behoeften van de persoon zelf. Als iemand om hulp vraagt, is er iets in het dagelijks leven dat die persoon niet meer kan. Bij reablement wordt diegene geholpen om het (deels) weer zelf te kunnen. Dat gebeurt in een kort en doelgericht traject. Holistisch van aard en gericht op alle facetten in het leven.

Is het gelukt? – Het is in Denemarken gelukt om de stijgende zorgkosten een halt toe te roepen, met behoud van levensgeluk! Daarmee zijn de Denen nog niet klaar, maar de omslag is begonnen.

Lukt het altijd? – In Denemarken is reablement inmiddels bij wet vastgelegd. Men merkte echter dat het niet altijd makkelijk is mensen meester te maken over het eigen leven. Door onderzoek en tal van gesprekken leerden zorgprofessionals wat nodig is. Er werden daarbij praktische gereedschappen ontwikkeld die professionals en ouderen/burgers helpen. Een voorbeeld daarvan is het gesprekswiel.

Vertrouwen en goede resultaten – Er is sprake van een volledige paradigmashift waarbij Politici vertrouwen hebben in de professionals en ze de ruimte en ondersteuning bieden om zorg en welzijn anders in te richten. Er wordt nu meer en beter samengewerkt tussen zorg, welzijn, gemeenten en burgers. Professionals en leidinggevenden zijn getraind in Mensen Helpen Zichzelf te Helpen en de ouderen/burgers zijn actief betrokken bij de verbeteringen. Uit recent onderzoek blijkt dat ouderen en chronisch zieken hierdoor meer plezier in het leven hebben, ze minder vaak opgenomen worden en minder behoefte hebben aan zorg, met lagere kosten tot gevolg. En de professionals vinden het werk leuker. Lees meer

Combineer de kracht van Nederland met de werkwijze van Denemarken – Nederland heeft goede zorg- en welzijnsorganisaties en een sterke burgerbetrokkenheid. De kracht van Nederland en de Deense ziens- en werkwijze vormen een ideale combinatie. Daarom is de interesse groot en trainen en begeleiden wij veel zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenten en belangenverenigingen om deze aanpak in hun dagelijkse werk toe te passen. Samen maken wij zo de zorg mooier, leuker en betaalbaarder.

Wil je ook meedoen? Neem dan contact met ons op

De Stichting Maak de Burger Meester biedt praktische ondersteuning bij projecten en pilots bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, geeft trainingen en organiseert congressen en studiereizen. 

Congres Maakdeburgermeester

Naast noodzakelijke zorg moet er aandacht zijn voor vitaliteit en leefplezier.

Joris P.J. Slaets
Congres Maakdeburgermeester

De burgers merken dat er snel gehandeld wordt en ze voelen dat er direct wat met hun wensen wordt gedaan.

Charlotte Thysen
Congres Maakdeburgermeester

De allergrootste verandering is dat ik vroeger als expert te werk ging. Ik vertelde burgers wat het beste voor hen was. Het doel was op voorhand vastgesteld.

Vibeke Bjerrum
Congres Maakdeburgermeester

Wij hebben de code gekraakt over het centraal stellen van de burger, waarbij de dingen op zijn/haar voorwaarden gebeuren.

Susanne Terkelsen
Congres Maakdeburgermeester