Over ons

Stichting Maak de Burger Meester ontwikkelt, bundelt en verspreidt nationale en internationale kennis en ervaring die leidt tot meer vitaliteit en leefplezier bij burgers, tegen een betaalbare prijs

 

Het is niet altijd eenvoudig is mensen meester te maken over het eigen leven. Voor professionals niet en voor burgers ook niet. Inmiddels hebben wij de code gekraakt hoe burgers centraal te stellen, waarbij de dingen op hun voorwaarden gebeuren. Dit heeft naast een hoger ervaren gezondheid en welbevinden geresulteerd in:

  • Minder (ziekenhuis)opname van mensen met chronisch ziekten
  • 8% kostenvermindering op zorg en welzijn, door focus op burgerbetrokkenheid en levenskwaliteit
  • Daling in het gebruik van hulpmiddelen, zoals 8% daling in incontinentiemateriaal
  • Minder zorginzet, omdat alleen de benodigde zorg wordt ingezet
  • Krachtige samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeenten, door integrale aanpak
  • Meer werkplezier door tevredenheid van burgers bij 83% van zorgprofessionals

Lees meer

De Stichting Maak de Burger Meester biedt praktische ondersteuning bij projecten en pilots bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, geeft trainingen en organiseert congressen en studiereizen.

Wij werken nauw samen met gemeenten, landelijke overheden, kennisinstituten, zorg- en welzijnsorganisaties uit Nederland en verschillende andere landen, zoals Finland, UK, Noorwegen en US. Wij delen de goede ervaringen en interventies met elkaar.

Geïnspireerd door de goede resultaten die ontstaan als er verbinding wordt gelegd tussen het sociale domein en het zorgdomein besloot Kirsten Tinneveld Madsen het initiatief te nemen tot het oprichten van Stichting Maak de Burger Meester.

Stichting Maak de Burger Meester heeft tot doel de goede ervaringen met burgergerichte preventie en rehabilitatie in het dagelijkse leven te delen. Hiervoor werken wij samen met de Gemeente Esbjerg in Denemarken, die sinds 2010 deze werkwijze hanteert en aantoonbare resultaten heeft geboekt. Wij zijn in het bijzonder gegrepen door de wijze waarop de burger in alle contacten en activiteiten meester blijft over zijn of haar leven, tegen lagere of gelijke zorgkosten. Lees meer

Wij hopen u te kunnen helpen met een inzetten van een gemeenschappelijke richting die onze burgers en de samenleving ten goede komt.

Drs. Kirsten Tinneveld Madsen, Master Public Health

 

Kirsten Tinneveld Madsen heeft haar werkervaring opgedaan in de praktijk van de gezondheidszorg, later als leidinggevende en projectmanager in intramurale zorginstellingen en thuiszorgorganisaties. In 2008 startte zij als zelfstandig deskundige in de publieke gezondheid. Kirsten Tinneveld Madsen is geboren in Denemarken, maar heeft in meerdere landen gewoond en gewerkt. Hierdoor is zij bekend met de gezondheidszorg in andere EU-landen en maakt deel uit internationale Public Health (kennis)netwerken.