Joris P.J. Slaets

Naast noodzakelijke zorg moet er aandacht zijn voor vitaliteit en leefplezier.

De Nederlandse gezondheidszorg staat in internationaal perspectief op een heel hoog peil. De zorg is echter vooral gericht op negatief welbevinden: het beperken van narigheid. Maar de afwezigheid van narigheid levert geen positief welbevinden op; dit is een andere dimensie. Naast noodzakelijke zorg (behoeften) moet er aandacht zijn voor het scheppen van kansen op vitaliteit en leefplezier (verlangens). Het gaat hierbij vaak om zaken als affectie en de verbondenheid met anderen.

Joris Slaets is onder meer één van de projectleiders van het Nationaal Programma Ouderenzorg en wetenschappelijk adviseur van de Raad van Bestuur van zorgconcern Espria. Hij was actief in diverse commissies van de Gezondheidsraad, Zorginstituut Nederland en tot eind 2014 vicevoorzitter van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Joris heeft het begrip schadelijke ouderenzorg op de agenda gezet en zijn gedachtengoed over welbevinden en leefplezier is niet uit het huidige beleid weg te denken. Belangrijke thema’s in zijn wetenschappelijk werk gaan over kracht en kwetsbaarheid, behoeften en verlangens, en de vraagpatronen van ouderen in een gemeenschap.

Lees meer

Bekijk de presentatie van Joris P.J. Slaets

Joris P.J. Slaets

Prof. dr. hoogleraar Ouderengeneeskunde aan het UMC Groningen en directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing.