Britta Bjerrum Mortensen

Via het ‘Esbjerg-model’ is het gelukt om onze werkwijze te veranderen van alleen probleemoplossend naar het ontdekken van kracht. We betrekken hierbij niet alleen de eigen kracht van burgers, maar ook die van samenwerkingspartners, het netwerk, de plaatselijke gemeenschap en de maatschappij. Door op deze manier te werken zijn onze interventies duurzamer en leiden ze tot vernieuwd welbevinden.

De gemeente Esbjerg focust sinds 2010 op het ontwikkelen en implementeren van ICF. Een hulpmiddel dat systematisch wordt aangewend in gesprekken met burgers om eigen kracht en behoeftes te ontdekken. Deze methode is bekend geworden als het Esbjerg-model. ICF is de basis, aangevuld met een krachtgerichte werkwijze. Tussen deze pijlers en met deze denkwijze is de burger het middelpunt (Lees meer: The Client Centric Coordination Model – an Esbjerg-model).

Op nationaal niveau is ICF in Denemarken het geraamte voor allerlei initiatieven met een gemeenschappelijke taal, waarin behoeftes, zorgbeleid en indicators worden samengevoegd. De betrokkenheid en deelname van cliënten heeft bovendien zowel in politiek opzicht als nationaal gezien prioriteit bij het bepalen van het gezondheidszorgbeleid.

De presentatie van Britta Bjerrum Mortensen is in het Engels.

Bekijk de presentatie van Britta Bjerrum Mortensen

Britta Bjerrum Morgensen

Master of Anthropology, RN, Specialised Adviser at the Danish Health Authority, Citizen- en user-participation.