Aad Francissen

Meten en verbeteren met Menselijke Maat

Door de focus van de zorg te verleggen naar welbevinden en minder aandacht aan problemen te geven, maar meer aan autonomie, competentie en verbondenheid zal het welbevinden stijgen en zullen uitgaven in de zorg en welzijn dalen. Gelukkige inwoners consumeren immers minder zorg. Voor deze missie werk ik als onderzoeker en adviseur samen met lokale, regionale en nationale overheden, organisaties in zorg en welzijn, hogescholen en universiteiten. Als spreker tijdens het congres Maak de Burger Meester zal ik ingaan op de werkwijze en resultaten van Menselijke Maat.

Menselijke Maat ondersteunt zorgaanbieders en gemeenten bij continue verbetering van het welbevinden van mensen die zorg nodig hebben. Menselijke Maat meet het welbevinden van cliënten in termen van autonomie, competentie en verbondenheid en de mate waarin hulpverleners hieraan bijdragen. Precies de effecten waar de transformatie in het sociale domein om vraagt. De resultaten delen we met professionals en vrijwilligers die ermee werken. Op basis daarvan kunnen zij zich verbeteren en elke dag meer inzetten op het welbevinden van hun cliënten. Professor Jan Walburg, bijzonder hoogleraar Positieve Psychologie aan de Universiteit Twente, onderzoekt de validiteit, betrouwbaarheid en werking van Menselijke Maat.

Aad Francissen werkt voor de non-profit stichting Arcon. Hij is een ervaren spreker op (inter)nationale wetenschappelijke en praktijkgerichte conferenties. Hij ontwerpt en verzorgt trainingen voor medewerkers in het sociale domein, gebaseerd op de positieve psychologie. Daarnaast is hij is projectleider van het promotietraject ‘Evaluatiestudie Geluksroute’ en ontwikkelde hij Menselijke Maat, een resultaatinstrument voor gemeenten en aanbieders in het sociale domein, waarbij leren en verbeteren meer centraal staat dan verantwoorden.

Bekijk de presentatie van Aad Francissen

Aad Francissen

MSc Communication, Ontwikkelaar ‘Menselijke maat’, Geluksacademie, Arcon.