Het zou geweldig zijn als dit initiatief slaagt!

Dit congres en deze dag stond bol van welbevinden en het aardig, maar vooral waardig omgaan met de burger/patiënt/cliënt/oudere, met als voorbeeld hoe ze dit in Denemarken vorm hebben gegeven. Een zeer positieve en met name zeer menselijke benadering.

Het zou geweldig zijn als dit initiatief slaagt.

Deze manier van kijken naar de burger/patiënt/cliënt/oudere kan volgens ons alleen maar tot positieve communicatie, heldere afspraken en een goede hulpverlening leiden.

Echter wat zijn onze praktijkervaringen en geluiden uit onze omgeving? Er wordt niet of nauwelijks geluisterd en alleen maar gesaneerd. ”Minder, minder, minder… En dat gaan we regelen”.

Wij hopen dan ook dat de dromen van dit platform werkelijkheid worden, want anders vrezen wij een blijvende grote droom.

Peter Onland en Klaas Reinders hebben deelgenomen aan het onderzoek ‘Vitaal oud worden met thuiszorg’ en het congres Maak de Burger Meester

Peter en klaas