‘Met z’n allen werken aan het leefplezier van onze eigen burgers’

Foto en tekst: Natasja Scheerder Stem van Montferland

NIEUW-DIJK – In Nieuw-Dijk start in het najaar de pilot Maak Nieuw-Dijk Meester. Naar voorbeeld van het zogenaamde Deense model wil het dorp de regie op het gebied van zorg en welzijn in eigen hand nemen. Daarbij helpen de inwoners van het dorp elkaar om gelukkiger en gezonder te worden.

“De intentie is dat we met zijn allen werken aan het levensplezier van onze eigen burgers”, vertelt Ceciel Raben, één van de buurtverbinders van het online en offline dorpsplein digiDIEK. Raben is één van de aanjagers van de pilot en wordt binnenkort samen met nog drie buurtverbinders opgeleid voor het informatiepunt. Daarbij haken ook twee vaste leden van het sociaal team van de gemeente Montferland aan.

Denen

De buurtverbinders en leden van het sociaal team worden opgeleid door Kirsten Tinneveld-Madsen. De geboren Deense, inmiddels woonachtig in Didam, is de oprichter van de stichting Maak de Burger Meester. Vanuit haar stichting probeert ze het Deense gedachtegoed over de zorg te verspreiden.

De Denen kozen er ongeveer tien jaar geleden voor om op het gebied van ouderenzorg in te zetten op meesterschap. Hierbij is de doelstelling mensen helpen mensen om zichzelf te helpen op basis van de wensen en de behoeften van de persoon zelf. “De zorgkosten namen toe, net als de gemiddelde levensduur en het aantal ouderen”, weet Tinneveld. “Op termijn dreigde er bovendien een tekort aan mensen die in de zorg werken en mantelzorgers. Net als nu in Nederland.”

Dus gingen de Denen op zoek naar een oplossing. Tinneveld: “Dat deden ze door de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, waardoor de levensvreugde toenam en de zorgbehoefte minder werd.” Tinneveld geeft een voorbeeld: “Een vrouw van 78 heeft haar man verloren. Ze valt en verzwikt haar enkel. Langzaam maar zeker raakt haar huis vervuilt en vereenzaamt ze.”

“Om haar uit haar isolement te halen, kijken we wat ze graag wil en welke belemmeringen daarbij in de weg staan. Ze wil graag dat de pijn weggaat, dat ze weer naar de supermarkt kan en haar huis schoon wordt. De pijn verhelpen we door fysiotherapie. Een buurtverbinder gaat op zoek naar iemand die met haar naar de supermarkt gaat tot ze het zelf weer kan. Via digiDIEK kan ze ook bij een kookgroep, zodat ze weer sociale contacten opdoet. En mocht ze ook nog willen leren skypen met haar dochter in Australië, dan zoeken we iemand die haar dat uitlegt.”

Nieuw-Dijk

Zo kan het straks in Nieuw-Dijk ook gaan. Vanuit het informatiepunt Maak Nieuw-Dijk Meester willen de buurtverbinders samen met de professionals de vragen en het aanbod van de bewoners samenbrengen.

“Iedereen ouder dan 18 jaar, die een vraag heeft op het gebied van zorg en welzijn, kan bij ons terecht”, zegt Raben. “Maar mensen kunnen hun talenten ook aanbieden om anderen te helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, koken of tuinieren. De kracht van ons dorp is dat we elkaar helpen. Tijdens de Dag van ons Dorp hebben zich al 77 vrijwilligers aangemeld. Daarom past deze pilot ook perfect bij Nieuw-Dijk.”

Het informatiepunt gaat in het najaar open. Tot die tijd worden de mensen geschoold. “We zijn straks één keer in de week twee uur geopend tijdens de seniorenochtenden in de Meikever”, vertelt Wolters.

“Drie ouderen uit de seniorengroep zijn ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep, die ons helpt bij het opzetten van de pilot. Mensen kunnen hier komen, maar we gaan ook op huisbezoek. Zo hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. In de toekomst hopen we dat meerdere professionals aansluiten, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties. Zo draait Welcom nu alvast mee met de scholing.”