‘Maak Nieuw-Dijk Meester’ – Het eerste Maak de Burger Meester dorp van Nederland

In het dorp Nieuw-Dijk zijn burgers opgestaan om het heft in eigen handen te nemen, zodat burgers zo lang en zo prettig mogelijk in eigen woonomgeving kunnen blijven. Ofwel een dynamisch dorp voor jong en oud.

Concreet hebben burgers het dorpsgebouw overgenomen van de gemeente Montferland en de Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk opgericht. Daarnaast zijn ook de demografische uitdagingen bestudeerd en plannen gemaakt voor de toekomst.

Het nieuwe dorpshuis zal het centrale punt zijn voor dorpsactiviteiten zoals seniorenochtenden en jeugdwerk, maar krijgt tevens een terras, koffiebar, fysiotherapie, gymzaal en bedrijfsruimtes.

Onder de mom van ‘Maak Nieuw-Dijk meester’ wordt een service- en informatiepunt van de gemeente in het gebouw ondergebracht. Het dorpsloket is tot stand gekomen in co-creatie tussen de burgers en gemeente.

In de nazomer zullen het Sociaal Team, buurtverbinders en relevante zorg- en welzijnsprofessionals getraind worden in reablement (Meesterschap; Mensen Helpen Zichzelf te Helpen), het gesprekwiel* en integrale samenwerking. De Stichting Maak de Burger Meester verzorgt de trainingen en is bij de pilot betrokken.

Gesprekswiel gericht op 6 leefgebieden en integrale samenwerking, uitgelegd in film van de Deense Hartstichting