Maak de Burger Meester in Hilversum, Gooi en Vechtstreek

24 enthousiaste mensen uit Hilversum, ‘t Gooi en de Vechtstreek zijn in april op werkbezoek in Esbjerg Denemarken geweest. Dit om te ervaren hoe de Denen een volledige paradigma hebben gemaakt om burgers te helpen zichzelf te helpen. Een prachtige reis die tot een andere kijk op zorg, welzijn en gezondheid heeft geleid en ook laat zien hoe belangrijk samenwerken is. De samenstelling van de reisdeelnemers sloot hier naadloos bij aan door vertegenwoordiging van gemeente, thuiszorg, welzijnsorganisaties, GGZ, huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten enz..

Als vervolg op de reis is een bijeenkomst op 4 juli in Hilversum gehouden, waarbij de reisdeelnemers elk 1-2 personen uit het eigen werkveld uitgenodigden. De zaal bruiste van energie en de eerste stappen naar Meesterschap; Mensen Helpen Zichzelf te Helpen zijn gezet