Kun je welbevinden meten?

Aad Francissen van Menselijke Maat begint zijn presentatie met een opvallende vergelijking tussen Nederland in Denemarken. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning noemt de termen zelfredzaamheid en participatie. In hoeverre geven Nederlandse gemeenten uitvoering aan deze begrippen? In Denemarken staan deze termen niet in de wet genoemd en toch staat dit bij Deense gemeenten centraal.

Het vervolg is de vergelijking van de begrippen zelfredzaamheid en participatie met de termen competentie en verbondenheid, die Deci en Ryan gebruiken in hun Zelf Determinatie Theorie. Waar je bij competentie en verbondenheid de vragen “Waar ben je goed in?” en “Voor wie ben je van betekenis?” kunt stellen, is het gevaar dat bij men bij zelfredzaamheid denkt dat het betekent “Het gaat niet goed met je, maar je moet het zelf zien te redden!”

Menselijke Maat stelt het welbevinden centraal bij het meten van autonomie, competentie en verbondenheid van cliënten en hoe zorgprofessionals daaraan bijdragen. Niet met het doel verantwoording af te leggen, maar om vast te stellen wat verbeterd kan worden.

Door Karin van der Velden

Bekijk de presentatie van Aad Francissen