Maak de Burger Meester geintervïewd door ‘De Nieuwe Praktijk’

Hoe je burgers meester maakt over hun leven

Veel zorgprofessionals en beleidsmakers willen graag cliënten ondersteunen om prettig en waardig te leven, maar weten niet hoe ze dit het beste aan kunnen pakken. Stichting Maak de Burger Meester werkt samen met overheden, onderzoeksinstituten en zorg- en welzijnsorganisaties in binnen- en buitenland om beleidsmakers en professionals daarbij te helpen.

Maak de Burger Meester is een initiatief van Kirsten Tinneveld Madsen. Met 30 jaar ervaring als zorgprofessional in de eerste- en de tweedelijnszorg en een master Public Health op zak, vroeg ze zich af hoe beleidsmedewerkers en zorgprofessionals in andere landen mensen de regie over hun eigen gezondheid en welzijn geven.

Eenduidige visie

De van origine Deense Tinneveld Madsen onderzocht verschillende werkwijzen in onder meer Engeland, Denemarken, Canada en Australië. De methoden hadden een aantal basiselementen gemeen. Beleidsmakers, zorg- en welzijnsprofessionals en cliënten hadden bijvoorbeeld een eenduidige visie uitgewerkt in een kortdurend traject om mensen in hun kracht te zetten. En in plaats van strikt vanuit de eigen discipline de aandoening te behandelen, kijken ze verder. Onder meer door de sociale leefomgeving van cliënten in kaart te brengen, en met hen te onderzoeken hoe ze zo snel mogelijk goed en prettig kunnen leven.

Tinneveld Madsen: ‘Als iemand bijvoorbeeld een hulpmiddel aanvraagt, kun je die natuurlijk verstrekken. Je kunt ook verder kijken. Hoe leeft die persoon? Zijn er factoren die een goed leven belemmeren? Het is bekend dat dit ook invloed heeft op je gezondheid. Denk aan werkloosheid of financiële problemen.’

Revalidatiecentrum

Het Deense ministerie van Volksgezondheid bracht Tinneveld Madsen in contact met de gemeente Esbjerg. In deze stad liep ze mee in een revalidatiecentrum waar het gelukt was mensen na een kort traject weer zelfstandig te laten functioneren. Het aantal opnames en het gebruik van hulpmiddelen waren fors gedaald, wat een kostenbesparing van 8% opleverde. Fysio- en ergotherapeuten, verpleegkundigen, huisartsen, specialisten en gemeentelijke beleidsmakers werkten nauw samen met cliënten om ze zo snel mogelijk ‘op de been’ te helpen.

Daarbij gebruiken ze verschillende gereedschappen, zoals het gesprekswiel, een visuele vraagmethode om cliënten te assisteren in hun zoektocht naar een goed leven. Het gesprekswiel bestaat uit een aantal onderdelen van het dagelijks leven, zoals levensstijl en levensplezier, sociaal en werkaam leven, wensen en verwachtingen. Achter elk onderdeel staan pictogrammen, die professionals en cliënten helpen het gesprek verder in te vullen. Denk aan een weegschaal voor lichaamsgewicht en een hardloper voor sport. Zo kunnen professionals sneller handelen, en gericht doorverwijzen naar een andere hulpverlener als dat nodig is, omdat ze weten waaraan de cliënt behoefte heeft.

Trainingen en studiereizen

De methodes van het Esbjerg Model zijn op initiatief van Tinneveld Madsen vertaald in het Nederlands. Ze vormen de basis van de Stichting Maak de Burger Meester, die vorig jaar is opgericht.

De Stichting helpt bij projecten van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, geeft trainingen en organiseert congressen en studiereizen, onder meer naar Denemarken. Afgelopen oktober reisde Tinneveld Madsen naar Denemarken af met zorgprofessionals, wethouders en beleidsmensen van acht gemeenten in de Achterhoek. Het werkbezoek inspireerde hen een gezamenlijke visie te formuleren. Begin 2018 resulteert dit in een aantal proefprojecten.

Lees hier meer over De Nieuwe Praktijk