Gas geven, niet sturen

De gemeente Ede is door de MOgroep als een van de 10 Gouden Gemeentes uitgeroepen. Deze gemeentes zijn na de decentralisatie van zorg naar gemeenten op de goede weg om samen met inwoners en organisaties het sociaal domein op een slimme manier te vernieuwen.

Ted Benschop, programmamanager decentralisatie sociaal domein van de Gemeente Ede had een actieve burger meegenomen naar het congres. Deze burger kan gezien worden als het Higgs-deeltje dat massa in beweging zet. Ted zegt met een knipoog dat deze betrokken burger wel heel veel op de aanwezigen in de zaal lijkt. Natasja van den Brink is een van de initiatiefnemers van Koffieluitjes, een maandelijks koffie-uurtje voor senioren uit de Indische Buurt. Bewoners leren elkaar hier beter kennen. Dit project is succesvol door de persoonlijke benadering en omdat deelnemers zélf bepalen wat ze willen doen.

Koffieluitjes is een van projecten waar Ede gas geeft, zonder te sturen. Gas geven betekent dat Ede hindernissen opruimt die belemmeren, randvoorwaarden schept en stimuleert. Het niet sturen staat voor vertrouwen geven, samen richting verkennen en een klimaat waarin fouten gemaakt mogen worden. Geen ‘stijfheidsnelheid’, waarbij bureaucratie, regels en voorschriften initiatieven in de kiem smoren, zoals “Zet maar op papier. Als we dat voor u doen, komt iedereen. Dat past dit jaar niet in de begroting.” Daarmee pretendeert Ted Benschop niet dat de Gemeente Ede het doel al bereikt heeft. Ede is wel onderweg!

Door Karin van der Velden

ted

Bekijk de presentatie van Ted Benschop